Op de boerderij

Vele brouwerijen zijn vaak ontstaan als neventak van een boerderij….

(Brouw)Kruiden

Veestapel

Milieu & Duurzaamheid

Brouwkruiden
konijn en bijen

Tradities en gebruiken

Honing

 

 

 

 
 
   

In de huisweide  van de boerderij stonden enkele fruitbomen en eronder scharrelde een toom kippen, graasde een melkgeit,een varken of enkele schapen. Op de akkers verbouwde men granen, en groenten en kruiden kweekte men in de groentetuin, of plukte men in de vrije natuur.

In de brouwerij werden deze granen en kruiden dan verwerkt tot bier. De vrijkomende afvalstoffen van de brouwerij dienden als voer voor de kleine veestapel. En de mest van de veestapel werd weer op de akkers en in de groentetuin aangewend als voedingsstoffen voor de diverse gewassen. Op deze wijze ontstond er een eenvoudig kringloopsysteem.